Polityka prywatności - Vitapil

Polityka prywatności NUTROPHARMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szanujemy Państwa prawo do prywatności.

 1. Operatorem serwisu www.vitapil.pl  jest Spółka NUTROPHARMA, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznowoli,  ul. Jedności 10 A, 05 – 506, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 30005, zwana dalej - Spółką lub Operatorem Serwisu.
 2. Spółka informuje, iż wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek Spółki.
 3. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 4. W czasie korzystania z serwisu mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie.
 5. Dane są niezbędne w celach wynikających z funkcji podanych w formularzu.
 6. Dane użytkowników mogą być wykorzystywane do nawiązywania kontaktu, np. w przypadku konieczności udzielenia Państwu odpowiedzi czy przesłania informacji związanych z przystąpieniem do konkursu organizowanego przez Spółkę.
 7. Podane dane nie będą  udostępniane innym instytucjom czy organizacjom oraz osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami Spółki bez uzyskania uprzednio zgody użytkownika, z wyjątkiem serwisów obsługujących płatności lub technicznie realizujących niektóre usługi.
 8. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 9. Operator serwisu na podstawie uzyskanych informacji może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie będą jednak zawierać  żadnych danych pozwalających na identyfikację  indywidualnych użytkowników.
 10. Poufność danych może być uchylona wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych i upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 11. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.
 12. Wszelkie prawa do całej zawartości Serwisu internetowego są zastrzeżone. Serwis zawiera elementy chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały.
 13. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Serwisu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków towarowych. Żadna część Serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana - bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.